[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Międzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŚCI HISTORIA DZIAŁALNOŚĆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspierający
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Osoby

Skład Zarządu Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

 ... więcej >>

Członkowie indywidualni

 ... więcej >>

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Komitetu Geotechniki

Deklaracja przystąpienia do Polskiego Komitetu Geotechniki

Zgodnie z § 10 Statutu Polskiego Komitetu Geotechniki proszę o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych.
Oświadczam, że statut PKG jest mi znany

1. Dane podstawowe

Imię:   Nazwisko:   

Data [RR-MM-DD]:  Miejsce urodzenia:   


2. Adres zamieszkania

Ulica:   Nr domu:  m:

Kod pocztowy:    Miasto:


3. Doświadczenie zawodowe

Stopień i tytuł naukowy / zawodowy

Ukończone studia / uczelnia, wydział, specjalizacja/

Zawód wykonywany, posiadane uprawnienia

Osiągnięcia w dziedzinie Geotechniki, budownictwa podziemnego


4. Dane firmy:

Nazwa:
E-mail:

Ulica:    Nr domu:  m:

Kod pocztowy:        Miasto:


5. Dane korespondencyjne:

Ulica:    Nr domu:  m:

Kod pocztowy:       Miasto:

E-mail:      Telefon:     

Uwagi:

6. Statut PKG:

Statut PKG online >> (otwiera w nowym oknie)
Statut PKG offline >> (format PDF)

Zapoznałem/am się ze statutem PKG i akceptuję go.