[Rozmiar: 4717 bajtów] Podkomitet Budownictwa Podziemnego
Polskiego Komitetu Geotechniki

Polska Grupa Miêdzynarodowego
Stowarzyszenia Robót Podziemnych ITA-AITES
AKTUALNOŠCI HISTORIA DZIAŁALNOŠÆ WYDARZENIA WSPÓŁPRACA OSOBY KONTAKT
Sponsor platynowy
herrenknecht
Członkowie wspieraj±cy
Soletanche Polska sp. z o.o.
Peri Polska
Keller Polska
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Menard Polska sp. z o.o.
Osoby

Skład Zarz±du Podkomitetu Budownictwa Podziemnego PKG

 ... wiêcej >>

Członkowie indywidualni

 ... wiêcej >>

Deklaracja przyst±pienia do Polskiego Komitetu Geotechniki

Członkowie indywidualni


Abel Tomasztomasz.abel@pwr.edu.pl
Bartnik Grzegorzg.bartnik@il.pw.edu.pl
Bogusz Witoldwitold.m.bogusz@gmail.com
BrzeziƄski Karolk.brzezinski@il.pw.edu.pl
CaƂa MarekcaƂa@agh.edu.pl
Chojnacki Krystianfeed_back@wp.pl
Czaja Piotrczajap@agh.edu.pl
DurczyƄski SƂawomirfirmaabs@gmail.com
DuĆŒy StanisƂawstanislaw.duzy@polsl.pl
Dziuban BartƂomiejb.dziuban@gulermak.pl
Frydrych Kornelkornel_f@agh.edu.pl
Gaca RafaƂrgaca@keller.com.pl
Godlewski Tomaszt.godlewski@itb.pl
Grela MichaƂmichal.m.grela@gmail.com
Gruszka Romanromgrus1@op.pl
Jakubowski Jacekjakubjac@agh.edu.pl
Jendryƛ MarekMarek.Jendrys@polsl.pl
Juchnevic Kalinakaljuchn@student.pg.gda.pl
Kacprzak Grzegorzg.kacprzak@warbud.pl
KarpaƂa Maciejkarpala.maciej@pl.sika.com
Kluczewski WƂadysƂawwuka.geo@wp.pl
Kohutek ZdzisƂawbiuro@spbt.pl
Kolonko Andrzejandrzej.kolonko(na serwerze)pwr.wroc.pl
KosiƄski Tomaszkosinski@geotim.pl
Kosmalski Maciejmk425@o2.pl
Kuszyk RafaƂr.kuszyk@il.pw.edu.pl
LedziƄski Ɓukaszlledzinski@op.pl
Lejk Jerzyj.lejk@metro.waw.pl
Madryas Cezarycezary.madryas@pwr.wroc.pl
Majcherczyk Tadeusztmajcher@agh.edu.pl
Maƛlakowski Maciejm.maslakowski@il.pw.edu.pl
Michalczuk Krzysztofbiuro@inzynieria.rzeszow.pl
Mitew-Czajewska Monikam.mitew@il.pw.edu.pl
Napieraj Sebastiannapieraj@agh.edu.pl
NasiƂowski Kamilk.nasilowski@il.pw.edu.pl
Nawrat StanisƂawnawstan@agh.edu.pl
Obrycki Dariuszdariusz.obrycki@hb6.pl
OchmaƄski Maciejmaciej.ochmanski@polsl.pl
Petrow-Ganew Dymitrganew.dymitr@herrenknecht.com
PrzybyƂa Bohdanbogdan.przybyla@pwr.wroc.pl
Przyƛlak Idaida.przyslak@inblock.com.pl
Pudysz Janjanpudysz@wp.pl
Puƛcikowski Wojciechwojciech.puscikowski@porr.pl
Roguska Emiliae.roguska@il.pw.edu.pl
SiemiƄska-Lewandowska Annaa.lewandowska@il.pw.edu.pl
Staroƛcik Januszjanusz.staroscik@komfort-international.com
SuperczyƄska MaƂgorzatam.superczynska@wp.pl
Szmilewski Wojciechwojciechszm@op.pl
Szot Arkadiuszarkadiusz.szot@pwr.wroc.pl
SztarbaƂa Grzegorzgrzegorz.sztarbala@p.lodz.pl
Tajduƛ Antonitajdus@agh.edu.pl
Tomczak Urszulautomczak@wp.pl
Wilomski Sebastians.wilomski@il.pw.edu.pl
Wiƛniewska Annawisniewskaa@mosty-plock.pl
Wojtaszek Tomasztomasz.wojtaszek@stump-hydrobudowa.pl
Wojtusiak Andrzejgeorem_spolka@poczta.onet.pl
Wysocki Leszekleszek.wysocki@pwr.wroc.pl
Zajączkowski Tomaszzajaczkowski@mercor.com.pl